PALVELUT

PALVELUT

PALVELUT

PALVELUT

TANSSI-LIIKETERAPIA  (TLT)

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto, joka kuuluu luoviin taideterapioiden ryhmään. Se on yksilö- tai ryhmämuotoista. Sitä toteutetaan lyhytterapiana 10–12 kerran jaksona tai pitkäkestoisena terapiana 1–2 kertaa viikossa 1–3 vuotta. Ennen terapiajakson aloittamista tehdään alkuhaastattelu, jossa tutustutaan keskustellen ja tehdään terapiasuunnitelma.

Hakeutuessasi terapiaan sinulta ei vaadita tanssin osaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia, eikä lähetettä. Terapia voi olla osa muita hoitosuhteita, sekä tukena muiden terapiamuotojen rinnalla.

 

TANSSI-LIIKETERAPIA  (TLT)

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto, joka kuuluu luoviin taideterapioiden ryhmään. Se on yksilö- tai ryhmämuotoista. Sitä toteutetaan lyhytterapiana 10–12 kerran jaksona tai pitkäkestoisena terapiana 1–2 kertaa viikossa 1–3 vuotta. Ennen terapiajakson aloittamista tehdään alkuhaastattelu, jossa tutustutaan keskustellen ja tehdään terapiasuunnitelma.

Hakeutuessasi terapiaan sinulta ei vaadita tanssin osaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia, eikä lähetettä. Terapia voi olla osa muita hoitosuhteita, sekä tukena muiden terapiamuotojen rinnalla.

MASUVAUVA- ODOTTAJIEN RYHMÄ  (TLT)

Haluatko kokea rennon raskausajan ja varmistaa, että vauvakin voi hyvin? Vauvan ensimmäinen ympäristö on kohtu. Kohdussa äidin ääni, liikkeet, tunteet ja ulkopuolella oleva ympäristö vaikuttaa masuvauvaan. Äidin voinnilla on suora yhteys vauvan vointiin ja stressin kokemukseen. Terapiassa perehdytään kehollisuuteen, opetellaan kehotyöskentelyn kautta laskemaan kehon kokemaa stressiä. Ryhmässä voit vaikuttaa myönteisesti sinun ja vauvan hyvinvointiin ja oppia tuntemaan vauvaa syvemmin. Ryhmään voi osallistua missä vaiheessa vaan raskautta.

Ryhmässä pääset

 • kokemaan syvempää suhdetta kohtuvauvan kanssa, liikkeen ja kehollisuuden kautta 
 • pohtimaan raskausaikaa, äitiyttä ja vauva- arjen kysymyksiä ja tuntemuksia muiden odottajien kanssa
 • kokeilemaan kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoja, jotka voivat auttaa sinua synnytyksessä ja myöhemmin vauva arjessa
 • voimaantumaan ja saamaan itseluottamusta tulevaan äitiyteen.

Vauvan syntymän jälkeen voi jatkaa alkaen 2kk ikäisen vauvan kanssa Kisu-ryhmässä.

 

MASUVAUVA- ODOTTAJIEN RYHMÄ  (TLT)

Haluatko kokea rennon raskausajan ja varmistaa, että vauvakin voi hyvin? Vauvan ensimmäinen ympäristö on kohtu. Kohdussa äidin ääni, liikkeet, tunteet ja ulkopuolella oleva ympäristö vaikuttaa masuvauvaan. Äidin voinnilla on suora yhteys vauvan vointiin ja stressin kokemukseen. Terapiassa perehdytään kehollisuuteen, opetellaan kehotyöskentelyn kautta laskemaan kehon kokemaa stressiä. Ryhmässä voit vaikuttaa myönteisesti sinun ja vauvan hyvinvointiin ja oppia tuntemaan vauvaa syvemmin. Ryhmään voi osallistua missä vaiheessa vaan raskautta.

Ryhmässä pääset

 • kokemaan syvempää suhdetta kohtuvauvan kanssa, liikkeen ja kehollisuuden kautta
 • pohtimaan raskausaikaa, äitiyttä ja vauva- arjen kysymyksiä ja tuntemuksia muiden odottajien kanssa
 • kokeilemaan kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoja, jotka voivat auttaa sinua synnytyksessä ja myöhemmin vauva arjessa
 • voimaantumaan ja saamaan itseluottamusta tulevaan äitiyteen 

Vauvan syntymän jälkeen voi jatkaa alkaen 2kk ikäisen vauvan kanssa Kisu-ryhmässä.

KISU-RYHMÄ VAUVALLE JA VANHEMMALLE

Eikö olisikin ihana tanssia vauvan kanssa yhdessä? Kisu- ryhmä vauvalle (2kk-6kk ja 7kk-1v) ja vanhemmalle on iloinen tanssitunti, jossa tehdään vuorovaikutteista tanssia, leikkejä ja loruja. Tunnit lähentävät sinua ja vauvaa. Tanssia tehdään luovasti ja ohjatusti huomioiden vauvan ikä ja kehitys. Leikit ja lorut ovat tuttuja ja helppoja, niitä voi tehdä vauvan kanssa myös kotona. Tunnit ovat lapsentahtisia ja rennon hauskoja!

Tunnin harjoituksissa korostuu vauvalle tärkeitä asioita:

 • hellä hoivakosketus
 • lempeä katse ja ääni
 • läsnäolo ja läheisyys

Nämä teemat vahvistavat vauvan ja sinun vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdetta, sekä rakentavat vauvan hyvää itsetuntoa. Lisäksi keho vahvistuu ja mieli virkistyy liikkumisen myötä.

 

KISU-RYHMÄ VAUVALLE JA VANHEMMALLE

Eikö olisikin ihana tanssia vauvan kanssa yhdessä? Kisu- ryhmä vauvalle (2kk-6kk ja 7kk-1v) ja vanhemmalle on iloinen tanssitunti, jossa tehdään vuorovaikutteista tanssia, leikkejä ja loruja. Tunnit lähentävät sinua ja vauvaa. Tanssia tehdään luovasti ja ohjatusti huomioiden vauvan ikä ja kehitys. Leikit ja lorut ovat tuttuja ja helppoja, niitä voi tehdä vauvan kanssa myös kotona. Tunnit ovat lapsentahtisia ja rennon hauskoja!

Tunnin harjoituksissa korostuu vauvalle tärkeitä asioita:

 • hellä hoivakosketus
 • lempeä katse ja ääni
 • läsnäolo ja läheisyys.

Nämä teemat vahvistavat vauvan ja sinun vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdetta, sekä rakentavat vauvan hyvää itsetuntoa. Lisäksi keho vahvistuu ja mieli virkistyy liikkumisen myötä.

BABYBALLET VAUVALLE JA VANHEMMALLE

Nämä tunnit ovat sinun ja vauvan yhteinen harrastus! Tunneilla tehdään lempeitä kehoa lämmitteleviä ja vahvistavia lattiasarjoja, helppoja klassisenbaletin tankosarjoja ja keskilattiasarjoja. Vauva voi olla sylissä, kantorepussa tai- liinassa liikkuvissa harjoitteissa. Helpot ja rauhalliset liikesarjat vahvistavat sinun ja vauvasi kehoa. Mukaan tarvitset mukavan vaatetuksen, oman jumppamaton ja kantoliinan tai kantorepun, jossa vauvaa voi kantaa, jotta saat vapaat kädet tanssia. Osallistuaksesi et tarvitse kokemusta baletista, kiinnostus balettia kohtaan riittää.

 

BABYBALLET VAUVALLE JA VANHEMMALLE

Nämä tunnit ovat sinun ja vauvan yhteinen harrastus! Tunneilla tehdään lempeitä kehoa lämmitteleviä ja vahvistavia lattiasarjoja, helppoja klassisenbaletin tankosarjoja ja keskilattiasarjoja. Vauva voi olla sylissä, kantorepussa tai- liinassa liikkuvissa harjoitteissa. Helpot ja rauhalliset liikesarjat vahvistavat sinun ja vauvasi kehoa. Mukaan tarvitset mukavan vaatetuksen, oman jumppamaton ja kantoliinan tai kantorepun, jossa vauvaa voi kantaa, jotta saat vapaat kädet tanssia. Osallistuaksesi et tarvitse kokemusta baletista, kiinnostus balettia kohtaan riittää.

MUISTELUHIERONTA IKÄIHMISILLE

Haluatko tarjota ikäihmiselle kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta? Muisteluhieronta tunnit virkistävät ja tasapainoittavat kehoa, sekä mieltä. Muistoja, tunteita ja kokemuksia kuvataan liikkeellisesti elein, sanallisesti tai tanssillisesti. Asiakkaan omat muistot ja muistikuvat ovat polku kehollisten tuntemusten äärelle ja liikkeen kokemukselle. Muisteluhieronnan tukena käytetään tanssi- liiketerapeuttisia näkökulmia ja menetelmiä. Muisteluhieronta antaa kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, rauhoittaa hermostoa ja voi siten lievittää kipu- ja särkytiloja. Sitä voidaan toteuttaa yksilön tai ryhmän kanssa. Tuokion vuorovaikutteisuus ryhmäläisten välillä lisää psyykkistä-, fyysistä, sekä sosiaalista hyvinvointia. Tehdään arvokas vanhuus yhdessä!
 

MUISTELUHIERONTA IKÄIHMISILLE

Haluatko tarjota ikäihmiselle kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta? Muisteluhieronta tunnit virkistävät ja tasapainoittavat kehoa, sekä mieltä. Muistoja, tunteita ja kokemuksia kuvataan liikkeellisesti elein, sanallisesti tai tanssillisesti. Asiakkaan omat muistot ja muistikuvat ovat polku kehollisten tuntemusten äärelle ja liikkeen kokemukselle. Muisteluhieronnan tukena käytetään tanssi- liiketerapeuttisia näkökulmia ja menetelmiä. Muisteluhieronta antaa kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, rauhoittaa hermostoa ja voi siten lievittää kipu- ja särkytiloja. Sitä voidaan toteuttaa yksilön tai ryhmän kanssa. Tuokion vuorovaikutteisuus ryhmäläisten välillä lisää psyykkistä-, fyysistä, sekä sosiaalista hyvinvointia.Tehdään arvokas vanhuus yhdessä!

HINNAT

HINNAT

HINNAT

TANSSI-LIIKETERAPIA
Yksilöterapia

 45 MIN  /  67 €

TANSSI-LIIKETERAPIARYHMÄ
Ryhmäterapia
(* Alku- ja loppuhaastattelu)

 10 + 2* kertaa  /  HLÖ /  300 €

TANSSI-LIIKETERAPIA

Yksilöterapia

45 MIN / 67€

TANSSI-LIIKETERAPIARYHMÄ  
Ryhmäterapia
(* Alku- ja loppuhaastattelu)

 10 + 2* kertaa  /  HLÖ /  300 €

TANSSI-LIIKETERAPIA

Yksilöterapia

45 MIN / 67€

TANSSI-LIIKETERAPIARYHMÄ  
Ryhmäterapia
(* Alku- ja loppuhaastattelu)

10 + 2* kertaa / HLÖ / 300€

MASUVAUVA -ODOTTAJIEN RYHMÄ
Tanssi-liiketerapeuttinen hyvinvointiryhmä
(*Alku- ja loppuhaastattelu)

8 + 2* x   /  90MIN  /  200 €

KISU-RYHMÄ VAUVALLE JA VANHEMMALLE
Hyvinvointia tukeva ryhmä

10 x 60MIN  /  70 €

BABY BALLET VAUVALLE JA VANHEMMALLE
Hyvinvointia tukeva ryhmä

 10 x   /  100 €

MASUVAUVA -ODOTTAJIEN RYHMÄ
Tanssi-liiketerapeuttinen hyvinvointiryhmä
(*Alku- ja loppuhaastattelu)

8 + 2* x   /  90MIN  /  200 €

KISU-RYHMÄ VAUVALLE JA VANHEMMALLE
Hyvinvointia tukeva ryhmä

10 x 60MIN  /  70 €

BABY BALLET VAUVALLE JA VANHEMMALLE
Hyvinvointia tukeva ryhmä

 10 x   /  100 €

MASUVAUVA -ODOTTAJIEN RYHMÄ
Tanssi-liiketerapeuttinen hyvinvointiryhmä
(*Alku- ja loppuhaastattelu)

8 + 2* x /90 MIN / 200€

KISU-RYHMÄ VAUVALLE JA VANHEMMALLE
Hyvinvointia tukeva ryhmä

10 x 60 MIN / 70€

BABY BALLET VAUVALLE JA VANHEMMALLE
Hyvinvointia tukeva ryhmä

10 x / 100 €

MUISTELUHIERONTA IKÄIHMISILLE
Ota yhteyttä!

LUENNOT
TYÖPAJAT RYHMILLE
TYÖHYVINVOINTIRYHMÄT
Ota yhteyttä!

MUISTELUHIERONTA IKÄIHMISILLE
Ota yhteyttä!

LUENNOT
TYÖPAJAT RYHMILLE
TYÖHYVINVOINTIRYHMÄT
Ota yhteyttä!


Jäikö sinulla kysyttävää? Lähetä minulle sähköpostia jessica@mielenliikkeet.fi