Image

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 16.11.2018

Rekisteripitäjä
Jessica Luhtaniemi
Kuivasrannantie 19 E 27, 90540 OULU
0440300344
Jessica@mielenliikkeet.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jessica Luhtaniemi (samat tiedot kuin ed.)

Rekisteri nimi
Jessica Luhtaniemi, henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tarkoitus on tallentaa asiakassuhteen, laskutuksen, hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot, sosiaaliturvatunnus, hoitojakson tiedot, sekä asiakkaan suostumuksella lupa markkinointiin, kuten tiedotus tulevista ryhmistä ja tapahtumista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Asiakasta pyydetään täyttämään henkilötietolomake asiakassuhteen alkaessa, jossa on kohdan rekisterin tietosisältö tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan hoitosuhteeseen liittyen esim. asiakkaan itse pyytämänä hoitopalautteen muodossa muulle asiakasta hoitavalle taholle, ainoastaan asiakkaan suostumuksella. Asiakkaan laskutus tapahtuu UKKO.fi laskutuspalvelun kautta. Asiakkaan tiedot (nimi, osoite ja sähköposti) syötetään UKKO.fi laskutuspalvelu järjestelmään laskutusta varten. Lisää UKKO.fi tietosuojakäytännöistä voit lukea täältä https://www.ukko.fi/tietosuojakaytanto

Tietoja ETA:n tai EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

Rekisterisuojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto on suojattuna lukollisessa kaapissa.

Tietokoneella tehtävät asiakaspalautteet ovat tallennettuna ulkoiselle kovalevylle, jota säilytetään myös lukkojen takana. Tietokone on ainoastaan työkäytössä, jonka pääsyyn vaaditaan salasana. Tietokone on suojattu. Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkailla on mahdollisuus liittyä sähköpostilistalle markkinointia varten. Sähköpostiosoitteet ovat tallennettuna erilliselle sähköpostilistalle. Asiakkaalla on oikeus pyytää kirjallisesti poistaa hänen sähköpostiosoite listalta halutessaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot sekä tarvittaessa tiedon korjaamiseen, jolloin rekisteröity ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon tarkistamiseksi tai korjaamiseksi. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, jonka jälkeen tiedot arkistoidaan.

Tiedot säilytetään rekisterinpitäjän arkistossa niin kauan kun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa on säädetty, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.