” Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se mahdollistaa oman elämäntilanteen, henkilöhistorian ja kehollisuuden tutkiskelun luottamuksellisessa terapiasuhteessa.”

” Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se mahdollistaa oman elämäntilanteen, henkilöhistorian ja kehollisuuden tutkiskelun luottamuksellisessa terapiasuhteessa.”

” Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se mahdollistaa oman elämäntilanteen, henkilöhistorian ja kehollisuuden tutkiskelun luottamuksellisessa terapiasuhteessa.”

TANSSI-LIIKETERAPIA

Tanssi-liiketerapia lukeutuu luoviin ja toiminnallisiin terapioihin, kuten musiikkiterapia ja kuvataideterapia. TLT voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti. TLT:n teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa, sen eklektiivinen teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi- liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat.

TLT työskentelymenetelmiä ovat:

 • kehotietoisuustyöskentely
 • liikeimprovisaatio
 • tanssin eri muodot
 • leikki, rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset
 • liikekokemusten läpikäyminen sanoin, kuvin tai liikkeellisesti. 

Menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Keholliset ja vuorovaikutukselliset menetelmät, auttavat lisäämään tietoisuustaitoja omista kehoaistimuksista, tunteista ja ajatuksista.


KENELLE TANSSI-LIIKETERAPIA SOPII

Tanssi- ja liiketerapia sopii lapsista vanhuksiin, vakavista psyykenhäiriöistä kärsivistä henkilöistä normaalineurootikoihin. Se soveltuu myös erityisryhmille, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuoltoon, työyhteisöille, ammatillisessa kuntoutuksessa oleville, vanhustyössä ja erityisopetuksessa. TLT sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa edistämisestä luovan ja kehosta lähtevän liikkeen keinoin. Lisäksi se sopii myös työkyvyn ja yleisen arjen toimintakyvyn ylläpitämiseen, sekä voimavarojen löytämiseen. Siihen osallistumiseksi ei vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapiaan ei tarvitse olla lähetettä. Terapia on aina asiakaslähtöistä ja sitä voidaan soveltaa ja räätälöidä erilaisten asiakasryhmien mukaan. Terapia voi olla osa asiakkaan muita hoitosuhteita, sekä tukena muiden terapiamuotojen rinnalla.


MILLAISTA ON TANSSI-LIIKETERAPIA

Ryhmäterapia eroaa yksilöterapiasta siinä, että ryhmässä voi tutustua itseensä, sekä omaan tapaansa olla ja liikkua vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Menetelminä käytetään vuorovaikutus- kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoituksia, sekä liikeimprovisaatio ja rentoutusmenetelmiä. Lopputunnista rentoudutaan. Terapiassa voit oppia kuuntelemaan kehoasi, ja lisätä ymmärrystäsi siitä, miten kehosi ja mielesi toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Aiempaa liikunta tai tanssitaustaa ei tarvitse olla! Tanssi- liiketerapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana 10–12 kerran jaksona tai pitkäkestoisena terapiana 1–2 kertaa viikossa 1–3 vuotta.


MISSÄ VOI OPISKELLA TANSSI-LIIKETERAPIAA

Jyväskylän Eino Roiha –instituutti (ERI) on Eino Roiha säätiön ylläpitämä koulutusorganisaatio, joka kouluttaa tanssi-liiketerapeuttien lisäksi myös musiikkiterapeutteja. Eino Roiha –instituutin järjestämät TLT-opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Ne koostuvat perusopinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op) ammatillisista opinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot, 90 op). Pääkouluttajina toimivat: LitT, FM, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti Maarit Ylönen ja FT, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti Marko Punkanen.

Eino Roiha -instituutin sivut löydät täältä www.ers.fi.

Lisää tietoa tanssi-liiketerapiasta löydät osoitteesta  www.tanssiterapia.net.

TANSSI-LIIKETERAPIA

Tanssi-liiketerapia lukeutuu luoviin ja toiminnallisiin terapioihin, kuten musiikkiterapia ja kuvataideterapia. TLT voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti. TLT:n teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa, sen eklektiivinen teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi- liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat.

TLT työskentelymenetelmiä ovat:

 • kehotietoisuustyöskentely
 • liikeimprovisaatio
 • tanssin eri muodot
 • leikki, rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset
 • liikekokemusten läpikäyminen sanoin, kuvin tai liikkeellisesti. 

Menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Keholliset ja vuorovaikutukselliset menetelmät, auttavat lisäämään tietoisuustaitoja omista kehoaistimuksista, tunteista ja ajatuksista.


KENELLE TANSSI-LIIKETERAPIA SOPII

Tanssi- ja liiketerapia sopii lapsista vanhuksiin, vakavista psyykenhäiriöistä kärsivistä henkilöistä normaalineurootikoihin. Se soveltuu myös erityisryhmille, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuoltoon, työyhteisöille, ammatillisessa kuntoutuksessa oleville, vanhustyössä ja erityisopetuksessa. TLT sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa edistämisestä luovan ja kehosta lähtevän liikkeen keinoin. Lisäksi se sopii myös työkyvyn ja yleisen arjen toimintakyvyn ylläpitämiseen, sekä voimavarojen löytämiseen. Siihen osallistumiseksi ei vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapiaan ei tarvitse olla lähetettä. Terapia on aina asiakaslähtöistä ja sitä voidaan soveltaa ja räätälöidä erilaisten asiakasryhmien mukaan. Terapia voi olla osa asiakkaan muita hoitosuhteita, sekä tukena muiden terapiamuotojen rinnalla.


MILLAISTA ON TANSSI-LIIKETERAPIA

Ryhmäterapia eroaa yksilöterapiasta siinä, että ryhmässä voi tutustua itseensä, sekä omaan tapaansa olla ja liikkua vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Menetelminä käytetään vuorovaikutus- kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoituksia, sekä liikeimprovisaatio ja rentoutusmenetelmiä. Lopputunnista rentoudutaan. Terapiassa voit oppia kuuntelemaan kehoasi, ja lisätä ymmärrystäsi siitä, miten kehosi ja mielesi toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Aiempaa liikunta tai tanssitaustaa ei tarvitse olla! Tanssi- liiketerapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana 10–12 kerran jaksona tai pitkäkestoisena terapiana 1–2 kertaa viikossa 1–3 vuotta.


MISSÄ VOI OPISKELLA TANSSI-LIIKETERAPIAA

Jyväskylän Eino Roiha –instituutti (ERI) on Eino Roiha säätiön ylläpitämä koulutusorganisaatio, joka kouluttaa tanssi-liiketerapeuttien lisäksi myös musiikkiterapeutteja. Eino Roiha –instituutin järjestämät TLT-opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Ne koostuvat perusopinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op) ammatillisista opinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot, 90 op). Pääkouluttajina toimivat: LitT, FM, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti Maarit Ylönen ja FT, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti Marko Punkanen.

Eino Roiha -instituutin sivut löydät täältä www.ers.fi.

Lisää tietoa tanssi-liiketerapiasta löydät osoitteesta  www.tanssiterapia.net.

TANSSI-LIIKETERAPIA

Tanssi-liiketerapia lukeutuu luoviin ja toiminnallisiin terapioihin, kuten musiikkiterapia ja kuvataideterapia. TLT voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti. TLT:n teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa, sen eklektiivinen teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi- liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat.

TLT työskentelymenetelmiä ovat:

 • kehotietoisuustyöskentely
 • liikeimprovisaatio
 • tanssin eri muodot
 • leikki, rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset
 • liikekokemusten läpikäyminen sanoin, kuvin tai liikkeellisesti. 

Menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Keholliset ja vuorovaikutukselliset menetelmät, auttavat lisäämään tietoisuustaitoja omista kehoaistimuksista, tunteista ja ajatuksista.


KENELLE TANSSI-LIIKETERAPIA SOPII

Tanssi- ja liiketerapia sopii lapsista vanhuksiin, vakavista psyykenhäiriöistä kärsivistä henkilöistä normaalineurootikoihin. Se soveltuu myös erityisryhmille, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuoltoon, työyhteisöille, ammatillisessa kuntoutuksessa oleville, vanhustyössä ja erityisopetuksessa. TLT sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa edistämisestä luovan ja kehosta lähtevän liikkeen keinoin. Lisäksi se sopii myös työkyvyn ja yleisen arjen toimintakyvyn ylläpitämiseen, sekä voimavarojen löytämiseen. Siihen osallistumiseksi ei vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapiaan ei tarvitse olla lähetettä. Terapia on aina asiakaslähtöistä ja sitä voidaan soveltaa ja räätälöidä erilaisten asiakasryhmien mukaan. Terapia voi olla osa asiakkaan muita hoitosuhteita, sekä tukena muiden terapiamuotojen rinnalla.


MILLAISTA ON TANSSI-LIIKETERAPIA

Ryhmäterapia eroaa yksilöterapiasta siinä, että ryhmässä voi tutustua itseensä, sekä omaan tapaansa olla ja liikkua vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Menetelminä käytetään vuorovaikutus- kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoituksia, sekä liikeimprovisaatio ja rentoutusmenetelmiä. Lopputunnista rentoudutaan. Terapiassa voit oppia kuuntelemaan kehoasi, ja lisätä ymmärrystäsi siitä, miten kehosi ja mielesi toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Aiempaa liikunta tai tanssitaustaa ei tarvitse olla! Tanssi- liiketerapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana 10–12 kerran jaksona tai pitkäkestoisena terapiana 1–2 kertaa viikossa 1–3 vuotta.


MISSÄ VOI OPISKELLA TANSSI-LIIKETERAPIAA

Jyväskylän Eino Roiha –instituutti (ERI) on Eino Roiha säätiön ylläpitämä koulutusorganisaatio, joka kouluttaa tanssi-liiketerapeuttien lisäksi myös musiikkiterapeutteja. Eino Roiha –instituutin järjestämät TLT-opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Ne koostuvat perusopinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op) ammatillisista opinnoista (psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot, 90 op). Pääkouluttajina toimivat: LitT, FM, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti Maarit Ylönen ja FT, psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti Marko Punkanen.

Eino Roiha -instituutin sivut löydät täältä www.ers.fi.

Lisää tietoa tanssi-liiketerapiasta löydät osoitteesta  www.tanssiterapia.net.